2018 AI先行者大会

活动时间: 2018-09-16 09:00:00 ~ 2018-09-16 18:00:00
活动地点:杭州江干区艮山西路288号 浙江东方豪生酒店
Ai中国,cnaiplus.com

banner.jpg

大会详细资料0911.jpg大会详细资料09072.jpg

大会详细资料09073.jpg

大会详细资料0907112.jpg

大会详细资料09075.jpg

大会详细资料09043.jpg


大会网页 0827.jpg

Ai中国,cnaiplus.com

欢迎关注微信公众号:人工智能报;合作及投稿请联系:editor@cnaiplus.com